24/07/2020

TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM – TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT VICARB

Athenatech tự hào là nhà phân phối dự trữ các miếng đệm trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc cho các tấm cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Athenatech còn cung cấp các dịch vụ mở rộng, làm sạch, và bán trao đổi nhiệt tấm và khung trong gần 10 năm.

Plate-Heat-Exchanger-Gasket-sm

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

Model Area Size A Size B Size C Size D Size E
Vicarb V100 1 2230,5 540 2000 310 155
Vicarb V110
Vicarb V120 1,2 2050 805 1589 620 250
Vicarb V130
Vicarb V13-V13 Ball 0,13 739 242 625 130 70
Vicarb V170 1,7 2181 1200 1681 700 400
Vicarb V180 1,8 2530 945 2135 550 300
Vicarb V20-V20 Ball 0,2 989 242 875 130 70
Vicarb V260 2,6 2992 1200 2492 700 400
Vicarb V28 0,28 1052 393 882 234 100
Vicarb V4 0,04 500 125 430 62 30
Vicarb V45-V45 Ball 0,45 1472 393 1302 234 100
Vicarb V55 0,55 1295 550 1133 330 150
Vicarb V60-V60 Ball 0,6 1510 540 1280 540 155
Vicarb V7
Vicarb V8 0,08 641 188 553 188 49
Vicarb V85 0,85 1750 655 1475 380 200
Vicarb VU12
Vicarb VU8

 

Related Terms
Heat Exchangers
AGC
Alfa
Alfa Laval
Alfa Laval Heat Exchanger Gaskets / Plates
American Heat Exchanger Gaskets / Plates
API
API Basco / Plates
APV
APV Heat Exchanger Gaskets / Plates
APV Pasilac Heat Exchanger Gaskets / Plates
Armstrong
Armstrong
Basco
Bell and Gossett
Cetetherm
Chester Jensen Heat Exchanger Gaskets
Discontinued Heat Exchanger Gaskets
EPDM Gaskets
Fischer
Fischer Heat Exchanger Gaskets and Plates
Flat Plate
Funke
Funke
Gaskets and Plates
GEA
GEA Heat Exchanger Gaskets and Plates
GPHE
Graham
Heat Exchanger
Heat Exchanger Gaskets and Plates
Hisaka
ITT Standard
Kelvion
LHE
MCD
Mueller
Pasilic
PHEX
Plate and Frame Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger
Plate and Frame Heat Exchanger Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger Service
Plate Exchanger Gaskets
Plate Gaskets
Plate Heat Exchanger Gaskets
Plate Heat Exchanger Parts
Plate Heat Exchanger Plates
Plates for Plate and Frame Heat Exchangers
Polaris
Refurbished Plates for Plate Heat Exchanger
Regasketing
Re-Gasketing Plate and Frame Heat Exchangers
Reheat
Reheat Heat Exchanger Gaskets / Plates
Repair of Plate and Frame Heat Exchangers
Replacement Gaskets
Replacement Plates
Schmidt Bretten Heat Exchanger Gaskets
SEC
Sentry
Shell and Tube Heat Exchangers
Sigma Plates and Gaskets
Sondex
Sondex Heat Exchanger Gaskets / Plates
SPX
SPXFlow
Stork
SWEP
SWEP Heat Exchanger Gaskets and Plates
Taco
Thermal Transfer
Thermaline
Thornhill
Thrush
Tranter
U tube Heat Exchanger
USA PHE
USA Plates and Gaskets
Used PHE
Used PHE Plates
Vicarb
Vicarb Heat Exchanger Gaskets  and Plates
Viex
WCR

Heat Exchanger Components


SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related