13/07/2020

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG

 Độ tin cậy và hiệu quả cho ngành công nghiệp chế biến. Hầu hết các quy trình công nghiệp đòi hỏi thiết bị trao đổi nhiệt và bình áp lực khác. Sự đa dạng của các quy trình và ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khả năng thực hiện thiết kế cơ và nhiệt phức tạp cũng như năng lực và kinh nghiệm trong sản xuất các thiết bị nặng làm bằng vật liệu đặc biệt để chịu được các điều kiện vận hành đòi hỏi khắt khe.

PPR_ST_STSteam_FeedwaterHeater_23

BẢNG MIÊU TẢ

Thiết bị Shell & Tube là một loại sản phẩm rất rộng, phù hợp cho các bể chứa rất đơn giản cho các ứng dụng áp suất thấp và nhiệt độ thấp cho các lò phản ứng phức tạp cho các ứng dụng đòi hỏi cao.

Các quy trình phổ biến nhất trong Dầu khí, Hóa dầu & Hóa chất, Thực phẩm & Đồ uống và Công nghiệp nặng/nhẹ. Đòi hỏi một số lượng đáng kể thiết bị để trao đổi nhiệt hoặc lưu trữ các chất lỏng hoặc thành phần khác nhau.

 

Kelvion-Column-1180x760px

BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG CHÙM Related