TIN TỨC

img5

CÔNG NGHỆ TẤM GPHE

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm được thiết kế để tối ưu hóa quá trình truyền nhiệt vì các tấm […]

25/10/2019 Quản Trị