21/09/2019

Bộ trao đổi nhiệt SONDEX

1

Bộ trao đổi nhiệt SONDEX cung cấp lựa chọn lớn nhất trong số trao đổi nhiệt tấm tiêu chuẩn trong thế giới.6

Trao đổi nhiệt SONDEX tiêu chuẩn của chúng tôi là sự lựa chọn cho nhiệm vụ tiêu chuẩn. Các thiết kế đa năng làm cho tấm tiêu chuẩn trao đổi nhiệt thích ứng với một phạm vi rộng của các ứng dụng.

Điều đó có ý nghĩa gì với bạn?

Trao đổi nhiệt SONDEX có chuyên môn trong việc phát triển tấm trao đổi nhiệt hợp tác chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu quá trình đằng sau các ứng dụng của bạn, mỗi ứng dụng giải pháp được tùy chỉnh và cấu hình để phù hợp với bạn và doanh nghiệp của bạn

2

Danh mục và mô hình tấm rộng lớn của Trao đổi nhiệt SONDEX tùy chọn đảm bảo rằng chúng tôi luôn có một giải pháp đó là chính xác phù hợp với bạn. Luôn là sự lựa chọn hiệu quả Chúng tôi thiết kế tất cả các bộ trao đổi nhiệt tấm của chúng tôi như các giải pháp vượt qua đơn lẻ nếu có thể, như chúng là lựa chọn ưu tiên cho hầu hết mọi nhiệm vụ. Tiêu thụ năng lượng là thấp hơn đáng kể và số lượng tấm cần thiết cho hiệu suất tối ưu là giảm trong các giải pháp vượt qua đơn.

Với tất cả các kết nối trên đầu của bộ trao đổi nhiệt Sondex, lắp đặt và bảo trì dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các ứng dụng phổ biến của trao đổi nhiệt SONDEX

3

  • Trao đổi nhiệt SONDEX dùng trong các ứng dụng hàng hải, như trung tâm và làm mát dầu bôi trơn.
  • Trao đổi nhiệt SONDEX dùng trong dung trong giải pháp làm mát huyện bằng nước biển và nước ngầm làm nguồn làm mát.
  • Trao đổi nhiệt SONDEX dùng trong giải pháp sưởi ấm khu vực sử dụng, cho ví dụ, năng lượng mặt trời và năng lượng địa nhiệt như nguồn sưởi ấm.
  • Trao đổi nhiệt SONDEX dùng trong ứng dụng thực phẩm và sữa, bao gồm thanh trùng, thu hồi nhiệt và nhiệm vụ mà cần điều trị nhẹ nhàng.
  • Ứng dụng hóa học, ví dụ chất thải thu hồi nhiệt từ nước ngưng.

 

CHUYÊN MỤC KHÁC Related