21/07/2020

TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM VÀ TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT ALFA LAVAL

Athenatech là nhà phân phối dự trữ các miếng đệm trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc cho các tấm cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Athenatech còn cung cấp các dịch vụ mở rộng, làm sạch, và bán trao đổi nhiệt tấm và khung trong gần 10 năm.

Plate-Heat-Exchanger-Gasket-sm

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

 

Model [Sort]AreaSize ASize BSize CSize DSize E
Alfa Laval A10
Alfa Laval A10-B0,24873388,5703234100
Alfa Laval A15-B0,751558588,51315350160
Alfa Laval A15-BW0,7515505851315350160
Alfa Laval A20
Alfa Laval A20-B1,071843718,51550430210
Alfa Laval A20-HBM1,0718357151550430200
Alfa Laval A3
Alfa Laval A30-HBM21908901845540300
Alfa Laval A352230312201850765350
Alfa Laval AC400
Alfa Laval AK200,51220669930365210
Alfa Laval AL35
Alfa Laval ALFAVAP 350
Alfa Laval ALFAVAP 500
Alfa Laval AM100,4312474871046290100
Alfa Laval AM200,7917546691450365200
Alfa Laval AM20-B0,8917546691450365210
Alfa Laval AM20-S
Alfa Laval AM20-W
Alfa Laval AQ1
Alfa Laval AQ10
Alfa Laval AQ10-M
Alfa Laval AQ14-L
Alfa Laval AQ1-L
Alfa Laval AQ1-LP
Alfa Laval AQ2
Alfa Laval AQ20-M
Alfa Laval AQ20-SM
Alfa Laval AQ2-L
Alfa Laval AQ2-M
Alfa Laval AQ2-MD
Alfa Laval AQ2-S
Alfa Laval AQ4
Alfa Laval AQ4-D
Alfa Laval AQ4-L
Alfa Laval AQ4-LP
Alfa Laval AQ4-M
Alfa Laval AQ6
Alfa Laval AQ6-L
Alfa Laval AQ6-M
Alfa Laval AQ8
Alfa Laval AQ8-M
Alfa Laval AQ8-P
Alfa Laval AQ8-S
Alfa Laval AX301,582208,59091836540285
Alfa Laval AX30-B
Alfa Laval AX30-BW
Alfa Laval CLIP100,6215005001324324100
Alfa Laval CLIP3
Alfa Laval CLIP60,18100025085913051
Alfa Laval CLIP80,381250375109522078
Alfa Laval EC5001,322000100015760
Alfa Laval EC700
Alfa Laval H100,651482533,51221348100
Alfa Laval H70,41233425,5105425480
Alfa Laval I100B
Alfa Laval I100M
Alfa Laval I10-B
Alfa Laval I10-M
Alfa Laval I150B
Alfa Laval I150M
Alfa Laval I30
Alfa Laval I6
Alfa Laval I60
Alfa Laval I60-M
Alfa Laval I6-M
Alfa Laval M10-B0,24879375719223100
Alfa Laval M10-BW0,24879375179223100
Alfa Laval M10-BW-REF
Alfa Laval M10-M0,22879375719223100
Alfa Laval M15-B0,6215005001294298140
Alfa Laval M15-F0,6215005001294298140
Alfa Laval M15-M
Alfa Laval M20-M0,8517506251478365205
Alfa Laval M20-MW
Alfa Laval M30,032431125,53576025
Alfa Laval M30
Alfa Laval M30-FM22459951845595325
Alfa Laval M3-X
Alfa Laval M6
Alfa Laval M6F0,1575025064014060
Alfa Laval M6-M0,1475025064014060
Alfa Laval M6-MW
Alfa Laval M6-MX
Alfa Laval MA30-M1,5225010001811561332
Alfa Laval MA30-S22329701815555295
Alfa Laval MA30-W
Alfa Laval MK15-BW
Alfa Laval MX25-B1,522507501939439230
Alfa Laval MX25-M1,522507501939439230
Alfa Laval P-01431431126,53576032
Alfa Laval P02/P220,271024859313565
Alfa Laval P130,1892029080016560
Alfa Laval P1320,1892029080016560
Alfa Laval P135
Alfa Laval P140,381200460103226482
Alfa Laval P150,5313725001200324115
Alfa Laval P160,813607951200530175
Alfa Laval P17/P1711,4120807951865530175
Alfa Laval P2
Alfa Laval P20
Alfa Laval P210,1271525059113570
Alfa Laval P22 / P260,1271525059113570
Alfa Laval P22 Clip0,1271525059113570
Alfa Laval P225
Alfa Laval P25
Alfa Laval P252
Alfa Laval P26
Alfa Laval P300,058629,5124570720
Alfa Laval P30 / A36301225705025
Alfa Laval P310,321154430945230120
Alfa Laval P320,321154430945230120
Alfa Laval P360,321154430945230120
Alfa Laval P41
Alfa Laval P450,5513625001200324110
Alfa Laval P-50,1480032555
Alfa Laval T200
Alfa Laval T20-B
Alfa Laval T20-BW
Alfa Laval T20-M
Alfa Laval T20-MW
Alfa Laval T20-P
Alfa Laval T20-S
Alfa Laval T35-P
Alfa Laval T50-M
Alfa Laval T50-ML
Alfa Laval TL10-B
Alfa Laval TL10-P
Alfa Laval TL15-B
Alfa Laval TL35-S
Alfa Laval TL3-B
Alfa Laval TL3-B
Alfa Laval TL3-P
Alfa Laval TL3-P
Alfa Laval TS20-M0,283900625698363195
Alfa Laval TS20-M
Alfa Laval TS650532738020080
Alfa Laval TS6-M
Alfa Laval WIDE GAP 200S
Alfa Laval WIDE GAP 350S
Heat Exchangers
AGC
Alfa
Alfa Laval
Alfa Laval Heat Exchanger Gaskets / Plates
American Heat Exchanger Gaskets / Plates
API
API Basco / Plates
APV
APV Heat Exchanger Gaskets / Plates
APV Pasilac Heat Exchanger Gaskets / Plates
Armstrong
Armstrong
Basco
Bell and Gossett
Cetetherm
Chester Jensen Heat Exchanger Gaskets
Discontinued Heat Exchanger Gaskets
EPDM Gaskets
Fischer
Fischer Heat Exchanger Gaskets and Plates
Flat Plate
Funke
Funke
Gaskets and Plates
GEA
GEA Heat Exchanger Gaskets and Plates
GPHE
Graham
Heat Exchanger
Heat Exchanger Gaskets and Plates
Hisaka
ITT Standard
Kelvion
LHE
MCD
Mueller
Pasilic
PHEX
Plate and Frame Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger
Plate and Frame Heat Exchanger Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger Service
Plate Exchanger Gaskets
Plate Gaskets
Plate Heat Exchanger Gaskets
Plate Heat Exchanger Parts
Plate Heat Exchanger Plates
Plates for Plate and Frame Heat Exchangers
Polaris
Refurbished Plates for Plate Heat Exchanger
Regasketing
Re-Gasketing Plate and Frame Heat Exchangers
Reheat
Reheat Heat Exchanger Gaskets / Plates
Repair of Plate and Frame Heat Exchangers
Replacement Gaskets
Replacement Plates
Schmidt Bretten Heat Exchanger Gaskets
SEC
Sentry
Shell and Tube Heat Exchangers
Sigma Plates and Gaskets
Sondex
Sondex Heat Exchanger Gaskets / Plates
SPX
SPXFlow
Stork
SWEP
SWEP Heat Exchanger Gaskets and Plates
Taco
Thermal Transfer
Thermaline
Thornhill
Thrush
Tranter
U tube Heat Exchanger
USA PHE
USA Plates and Gaskets
Used PHE
Used PHE Plates
Vicarb
Vicarb Heat Exchanger Gaskets  and Plates
Viex
WCR

Heat Exchanger Components


SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related