24/07/2020

TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM – TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT VICARB

Athenatech tự hào là nhà phân phối dự trữ các miếng đệm trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc cho các tấm cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Athenatech còn cung cấp các dịch vụ mở rộng, làm sạch, và bán trao đổi nhiệt tấm và khung trong gần 10 năm.

Plate-Heat-Exchanger-Gasket-sm

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
Vicarb V10012230,55402000310155
Vicarb V110
Vicarb V1201,220508051589620250
Vicarb V130
Vicarb V13-V13 Ball0,1373924262513070
Vicarb V1701,7218112001681700400
Vicarb V1801,825309452135550300
Vicarb V20-V20 Ball0,298924287513070
Vicarb V2602,6299212002492700400
Vicarb V280,281052393882234100
Vicarb V40,045001254306230
Vicarb V45-V45 Ball0,4514723931302234100
Vicarb V550,5512955501133330150
Vicarb V60-V60 Ball0,615105401280540155
Vicarb V7
Vicarb V80,0864118855318849
Vicarb V850,8517506551475380200
Vicarb VU12
Vicarb VU8

 

Related Terms
Heat Exchangers
AGC
Alfa
Alfa Laval
Alfa Laval Heat Exchanger Gaskets / Plates
American Heat Exchanger Gaskets / Plates
API
API Basco / Plates
APV
APV Heat Exchanger Gaskets / Plates
APV Pasilac Heat Exchanger Gaskets / Plates
Armstrong
Armstrong
Basco
Bell and Gossett
Cetetherm
Chester Jensen Heat Exchanger Gaskets
Discontinued Heat Exchanger Gaskets
EPDM Gaskets
Fischer
Fischer Heat Exchanger Gaskets and Plates
Flat Plate
Funke
Funke
Gaskets and Plates
GEA
GEA Heat Exchanger Gaskets and Plates
GPHE
Graham
Heat Exchanger
Heat Exchanger Gaskets and Plates
Hisaka
ITT Standard
Kelvion
LHE
MCD
Mueller
Pasilic
PHEX
Plate and Frame Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger
Plate and Frame Heat Exchanger Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger Service
Plate Exchanger Gaskets
Plate Gaskets
Plate Heat Exchanger Gaskets
Plate Heat Exchanger Parts
Plate Heat Exchanger Plates
Plates for Plate and Frame Heat Exchangers
Polaris
Refurbished Plates for Plate Heat Exchanger
Regasketing
Re-Gasketing Plate and Frame Heat Exchangers
Reheat
Reheat Heat Exchanger Gaskets / Plates
Repair of Plate and Frame Heat Exchangers
Replacement Gaskets
Replacement Plates
Schmidt Bretten Heat Exchanger Gaskets
SEC
Sentry
Shell and Tube Heat Exchangers
Sigma Plates and Gaskets
Sondex
Sondex Heat Exchanger Gaskets / Plates
SPX
SPXFlow
Stork
SWEP
SWEP Heat Exchanger Gaskets and Plates
Taco
Thermal Transfer
Thermaline
Thornhill
Thrush
Tranter
U tube Heat Exchanger
USA PHE
USA Plates and Gaskets
Used PHE
Used PHE Plates
Vicarb
Vicarb Heat Exchanger Gaskets  and Plates
Viex
WCR

Heat Exchanger Components


SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related