24/07/2020

TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM – TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT TRANTER

Athenatech tự hào là nhà phân phối dự trữ các miếng đệm trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc cho các tấm cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Athenatech còn cung cấp các dịch vụ mở rộng, làm sạch, và bán trao đổi nhiệt tấm và khung trong gần 10 năm.

Plate-Heat-Exchanger-Gasket-sm

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

ModelModelModel
Tranter 11TTranter GX091Tranter HX180
Tranter GCD006Tranter GX100Tranter HX25
Tranter GCD012Tranter GX12Tranter HX50
Tranter GCD030Tranter GX18Tranter HX85
Tranter GCD054Tranter GX26Tranter HXD012
Tranter GCD055Tranter GX42Tranter HXD025
Tranter GCD065Tranter GX51Tranter HXD050
Tranter GCP026Tranter GX64Tranter HXD085
Tranter GCP030Tranter GX85Tranter HXD145
Tranter GCP051Tranter GX91Tranter HXD180
Tranter GCP060Tranter GXD012Tranter HXP050
Tranter GF057Tranter GXD018Tranter S3
Tranter GF097Tranter GXD026Tranter S8
Tranter GF187Tranter GXD037Tranter TW10
Tranter GFP030Tranter GXD042Tranter TW18
Tranter GFP050Tranter GXD051Tranter TW5
Tranter GFP057Tranter GXD060Tranter UX01
Tranter GFP080Tranter GXD064Tranter UX05
Tranter GFP097Tranter GXD085Tranter UX066
Tranter GFP100Tranter GXD091Tranter UX06T
Tranter GFP180Tranter GXD100Tranter UX10
Tranter GFP187Tranter GXD140Tranter UX20
Tranter GLD013Tranter GXD145Tranter UX40
Tranter GLP013Tranter GXD180Tranter UX801
Tranter GM138Tranter GXP018Tranter UX81
Tranter GM257Tranter GXP026Tranter UXP005
Tranter GM276Tranter GXP037Tranter UXP010
Tranter GM56Tranter GXP042Tranter UXP060
Tranter GM59Tranter GXP051Tranter UXP200
Tranter GX012Tranter GXP118Tranter UXP400
Tranter GX018Tranter HX012Tranter UXP801
Tranter GX026Tranter HX025Tranter UXP900
Tranter GX042Tranter HX050
Tranter GX051Tranter HX085
Tranter GX064Tranter HX12

 

Related Terms
Heat Exchangers
AGC
Alfa
Alfa Laval
Alfa Laval Heat Exchanger Gaskets / Plates
American Heat Exchanger Gaskets / Plates
API
API Basco / Plates
APV
APV Heat Exchanger Gaskets / Plates
APV Pasilac Heat Exchanger Gaskets / Plates
Armstrong
Armstrong
Basco
Bell and Gossett
Cetetherm
Chester Jensen Heat Exchanger Gaskets
Discontinued Heat Exchanger Gaskets
EPDM Gaskets
Fischer
Fischer Heat Exchanger Gaskets and Plates
Flat Plate
Funke
Funke
Gaskets and Plates
GEA
GEA Heat Exchanger Gaskets and Plates
GPHE
Graham
Heat Exchanger
Heat Exchanger Gaskets and Plates
Hisaka
ITT Standard
Kelvion
LHE
MCD
Mueller
Pasilic
PHEX
Plate and Frame Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger
Plate and Frame Heat Exchanger Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger Service
Plate Exchanger Gaskets
Plate Gaskets
Plate Heat Exchanger Gaskets
Plate Heat Exchanger Parts
Plate Heat Exchanger Plates
Plates for Plate and Frame Heat Exchangers
Polaris
Refurbished Plates for Plate Heat Exchanger
Regasketing
Re-Gasketing Plate and Frame Heat Exchangers
Reheat
Reheat Heat Exchanger Gaskets / Plates
Repair of Plate and Frame Heat Exchangers
Replacement Gaskets
Replacement Plates
Schmidt Bretten Heat Exchanger Gaskets
SEC
Sentry
Shell and Tube Heat Exchangers
Sigma Plates and Gaskets
Sondex
Sondex Heat Exchanger Gaskets / Plates
SPX
SPXFlow
Stork
SWEP
SWEP Heat Exchanger Gaskets and Plates
Taco
Thermal Transfer
Thermaline
Thornhill
Thrush
Tranter
U tube Heat Exchanger
USA PHE
USA Plates and Gaskets
Used PHE
Used PHE Plates
Vicarb
Vicarb Heat Exchanger Gaskets  and Plates
Viex
WCR

Heat Exchanger Components


SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related