31/07/2020

TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM – TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT APV

Athenatech tự hào là nhà phân phối dự trữ các miếng đệm trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc cho các tấm cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Athenatech còn cung cấp các dịch vụ mở rộng, làm sạch, và bán trao đổi nhiệt tấm và khung trong gần 10 năm.

Plate-Heat-Exchanger-Gasket-sm

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
APV FFPE1,39322759500
APV MK, III0,44713807200
APV MK, II0
APV Super Junior PE0,18610953300
APV Junior0,03576944653814
APV SR10,0957021049013035
APV SR1 Clip0,0957021049013035
APV HX0,1784023076215251
APV HMB0,341114318102221358
APV SR2 Clip0,1784029870018064
APV SR30,351152392102226274
APV SR3 Clip0,351152392102226274
APV SR6AA Clip1.00122654752102314102
APV SR6AG Clip0,88920554751891314102
APV SR6GL Clip0,55714204751256314102
APV SR6GH Clip0,336995475833314102
APV R5 Clip0,5215564161397257102
APV R50,5215564161397257102
APV R4-R4050,381150445968264127
APV R8GI0,7417365451525334148
APV A0850,85217405901531380150
APV TR9AV1.16121566741897409200
APV B0630,6314058451043486300

 

Related Terms
Heat Exchangers
AGC
Alfa
Alfa Laval
Alfa Laval Heat Exchanger Gaskets / Plates
American Heat Exchanger Gaskets / Plates
API
API Basco / Plates
APV
APV Heat Exchanger Gaskets / Plates
APV Pasilac Heat Exchanger Gaskets / Plates
Armstrong
Armstrong
Basco
Bell and Gossett
Cetetherm
Chester Jensen Heat Exchanger Gaskets
Discontinued Heat Exchanger Gaskets
EPDM Gaskets
Fischer
Fischer Heat Exchanger Gaskets and Plates
Flat Plate
Funke
Funke
Gaskets and Plates
GEA
GEA Heat Exchanger Gaskets and Plates
GPHE
Graham
Heat Exchanger
Heat Exchanger Gaskets and Plates
Hisaka
ITT Standard
Kelvion
LHE
MCD
Mueller
Pasilic
PHEX
Plate and Frame Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger
Plate and Frame Heat Exchanger Gaskets
Plate and Frame Heat Exchanger Service
Plate Exchanger Gaskets
Plate Gaskets
Plate Heat Exchanger Gaskets
Plate Heat Exchanger Parts
Plate Heat Exchanger Plates
Plates for Plate and Frame Heat Exchangers
Polaris
Refurbished Plates for Plate Heat Exchanger
Regasketing
Re-Gasketing Plate and Frame Heat Exchangers
Reheat
Reheat Heat Exchanger Gaskets / Plates
Repair of Plate and Frame Heat Exchangers
Replacement Gaskets
Replacement Plates
Schmidt Bretten Heat Exchanger Gaskets
SEC
Sentry
Shell and Tube Heat Exchangers
Sigma Plates and Gaskets
Sondex
Sondex Heat Exchanger Gaskets / Plates
SPX
SPXFlow
Stork
SWEP
SWEP Heat Exchanger Gaskets and Plates
Taco
Thermal Transfer
Thermaline
Thornhill
Thrush
Tranter
U tube Heat Exchanger
USA PHE
USA Plates and Gaskets
Used PHE
Used PHE Plates
Vicarb
Vicarb Heat Exchanger Gaskets  and Plates
Viex
WCR

Heat Exchanger Components


SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related