14/07/2020

TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM VÀ GASKET GEA

images

ATHENATECH là nhà phân phối thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm GEA và linh kiện GIOANG GASKET  của các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm GEA, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và GEA . Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lắp đặt, sữa chữa các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm GEA , mở rộng và nâng câp các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và GASKET cho bộ trao đổi nhiệt GEA. Thực hiện dịch vụ vệ sinh và tồn kho các thiết bị SPARE PARTS cho thiết bị trao đổi nhiệt GEA . ATHENATECH tự hào là đơn vị cung cấp trao đổi nhiệt dạng tấm trong suốt 10 năm qua.

ph2

concitherm-plate-evaporators-gea-heat-exchangers

Tất cả các kích thước hiển thị dưới đây được tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ bên trên:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
GEA FA-1570,0926541840
GEA CT-1870,8517458900
GEA VT-40,0465491284806132
GEA FA-1590,292108031898422150
GEA VT-100,11578521569111850
GEA VT-20 P0,26100033886821275
GEA VT-20 Clip0,2699334086821278
GEA VT-200,2699933786821279
GEA FA-1610,531455472124031090
GEA FA-1841785665153040595
GEA VT-400,4614004261227257115
GEA VT-40 M0,4614004261227257115
GEA VT-4020,148646430481257117
GEA VT-40 Clip0,4613954301227257117
GEA VT-405 P0,31028430854257118
GEA VT-40 P0,4614004261227257118
GEA N-400,4514054301227257119
GEA NT-150 L0,7518035451574314154
GEA NT-150 S0,4813235451094314154
GEA VT-80 P0,8417626171526382175
GEA VT-80 M0,8417656171526382178
GEA VT-800,8417676151526382178
GEA VT-80 Clip0,8417546171526382180
GEA VT-8050,491194617966382180
GEA VT-130 M1.28021958121826450283
GEA VT-13091.12520088121639450288
GEA VT-13060,8116358121266450288
GEA VT-1301.28021958121826450288
GEA FA-1921.40023059851885550310
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related