11/08/2020

MIẾNG ĐỆM VÀ TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế tấm trao đổi nhiệt Tranter. Danh sách Mô hình Tranter như bên dưới.

Tranter UX-Series

UX-01

UX-05 / UX-0606-TUX-10
UX-015 | UX-025 | UX-095UX-056 | UX-066 | UX-07606-T16 | 06-T26 | 06-T96UX-115 | UX-125 | UX-195
UX-016 | UX-026 | UX-096UX-058 | UX-068 | UX-07806-T18 | 06-T28 | 06-T98UX-116 | UX-126 | UX-196
UX01UX05 | UX0606-T10 | 06-T20 | 06-T90UX10
11TUX-20UX-40UX-80 | UX-81 | UX-83
11-TUX-215 | UX-225 | UX-295UX-415 | UX-425 | UX-495UX-815 | UX-825 | UX-895
11 TUX-216 | UX-226 | UX-296UX-416 | UX-426 | UX-496UX-816 | UX-826 | UX-896
UX-218 | UX-228 | UX-298UX-418 | UX-428 | UX-498UX-836 | UX-846 | UX-886
UX216 | UX226 | UX296 | UX20UX416 | UX426 | UX496UX-818 | UX-828 | UX-898
UX215 | UX225 | UX295UX415 | UX425 | UX495UX-838 | UX-848 | UX-888

Tranter UFX-Series (also Reheat)

UFX-6UFX-12UFX-18UFX-26UFX-37UFX-42UFX-51UFX-60UFX-64
UFX6UFX12UFX18UFX26UFX37UFX42UFX51UFX60UFX64
UFX-85UFX-91UFX-100UFX-118UFX-140UFX-145UFX-180UFX-205
GX-85GX-91GX-100GX-118GX-140GX-145GX-180GX-205
UFX85UFX91UFX100UFX118UFX140UFX145UFX180UFX205
Tranter S / TW / TD / TP / GM Series
S3S8TW-05TW-10TW-18TD-10GM-138GB-257GM276GM-56GM-59
S-3S-8TW05TW10TW18TD10GM138GB257GM276GM56GM59
Tranter GX-Series
GX-6GX-12GX-18GX-26GX-37GX-42GX-51GX-60GX-64GX-85GX-91GX-100
GX-06GX-012GX-018GX-026GX-037GX-048GX-051GX-060GX-064GX-085GX-091GX100
GX6GX12GX18GX26GX37GX42GX51GX60GX64GX85GX91GX 100
Tranter GCD-Series and GCP-Series
GCD-006GCD-012GCD-030GCD-054GCD-055GCD-065GCP-026GCP-030GCP-051GCP-060
GCD006GCD012GCD030GCD054GCD055GCD065GCP026GCP030GCP051GCP060
Tranter UXP-Series
UXP-005UXP-010UXP-060UXP-100UXP-110UXP-200UXP-400UXP-801UXP-900UXP-960
UXP005UXP010UXP060UXP100UXP110UXP200UXP400UXP801UXP900UXP960
Tranter GXP-Series and GF-Series
GXP-018GXP-026GXP-037GXP-042GXP-051GXP-118GF-057GF-097GF-187
GXP018GXP026GXP037GXP042GXP051GXP118GF057GF097GF187
Tranter GXD-Series
GXD-012GXD-018GXD-026GXD-037GXD-042GXD-051GXD-060
GXD012GXD018GXD026GXD037GXD042GXD051GXD060
GXD-064GXD-085GXD-091GXD-100GXD-140GXD-145GXD-180
GXD064GXD085GXD091GXD100GXD140GXD145GXD180
Tranter HX-Series AND HXD-Series
HX-012HX-025HX-050HX-085HX-12HX-180HX-25HX-50HX-85
HX012HX025HX050HX085HX12HX180HX25HX50HX85
Tranter GFP-Series and GLD / GLP-Series
GFP-030GFP-050GFP-057GFP-080GFP-097GFP-100GFP-180GFP-187GLD-013GLP-013
GFP030GFP050GFP057GFP080GFP097GFP100GFP180GFP187GLD013GLP013
Tranter HXD-Series and HXP-Series
HXD-012HXD-025HXD-050HXD-085HXD-145HXD-180HXP-050
HXD012HXD025HXD050HXD085HXD145HXD180HXP050
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related