19/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM MUELLER

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt Mueller . Danh sách mô hình Mueller  như bên dưới.

Mueller Accu-Therm – AT Series
AT-04PAT-10AT-1306AT-1309AT-130MAT-161AT-184FFAT-192FF
AT04PAT10AT1306AT1309AT130MAT161AT184FFAT192FF
AT 04 PAT 10AT 1306AT 1309AT 130 MAT 161AT 184 FFAT 192 FF
AT-20PAT-40AT-40FFAT-40LAT-40MAT-40PAT-805AT-80M
AT-20PAT-40AT-40FFAT-40LAT-40MAT-40PAT805AT80M
AT 20 PAT 40AT 40 FFAT 40 LAT 40 MAT 40 PAT 805AT 80 M
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related