13/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM AHLA

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt AHLA. Danh sách mô hình AHLA như bên dưới.

M3M6M6-MM10M10-MM15M15-MM20-MMX25-BMX25-MM30
M3XM6BM6MM10BM10MM15BM15MM20MMX25BMX25MM30
M-3M-6M-6MM-10M-10MM-15M-15MM-20MMX-25BMX-25MM-30
M3-XM6-BM6-MM10-BM10-MM15-BM15-MM20-MMX25-BMX25-MM30
M3-FGM6-FGM6-MFGM10-BFGM10-MFGM15-BFGM15-MFGM20-MFGMX25B-FGMX25M-FGM30-FG
M3M6-FDM6-MFDM10-BFDM10-MFDM15-BFDM15-MFDM20-MFDMX25B-FDMX25M-FDM30-FD
M3DM6DM6-MDM10-BDM10-MFMM15-BDM15-MFMM20-MFMMX25B-FSMX25M-FSM30D
ClipLine
CLIP 3CLIP 6CLIP 8CLIP 10
CLIP3CLIP6CLIP8CLIP10
CLIP3-RHCLIP6-RHCLIP8-RHCLIP10-RH
T Series
TS6-MTL6TL10T20-BT20-MT20-PTS20-M
TS6TL6-BTL10-BT20-BWT20-MWT20PTS20M
TS6MTL6BTL10-P
P Series
P5P12P13P14P15P16P17P2P20
P5-1P122P132P14/L1P-15P-16P-17P-2P-20
P5-2P124P135P145
P5-3
P5-4
P225P25P26P30P31P32P36P41P45P01
P-225P-25P-26P-30P-31P-32P-36P-41P-45P-01
A Series
A3A10A10-BA15A15-BA20A20-BA30AK20AX30AM10AM20
A-3A-10A-10BA-15A-15BA-20A-20BA-30AK-20AX30-BAM10-BAM20-B
A 3A 10A-10 BA 15A-15 BA 20A-20 BA 30AK 20AX-30 BAM-10 BAM20-N
A3A10A10BA15A15BA20A20BA30AK20AX 30 BAM 10 BAM20-S
AX30BAM10BAM20-W
Other Models
H7H10JWP-26JWP-36MA30-MMA30-SMS6MS10MS15
H-7H-10JWP26JWP36M30MMA30SMS-6MS-10MS-15
Welded Models
EC500M6-MWM10-BWM20-MWMK15-BWMA30-WA15-BWAX30-BWAM20-DW
EC-500M6MWM10BWM20MWMK15BWMA30WA15BWAX30BWAM20DW
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related